/* JCJP */ Terapia Manualna / Fizjoterapia Gliwice - Gabinet, kursy. Stanisław Legocki
Konferencja Terapeutów Manualnych


Konferencja Terapeutów Manualnych 2018

Szanowni Państwo,

w imieniu organizatorów, Stowarzyszenie Neurofizjologiczno-Ortopedycznych Terapeutów Manualnych Polska (NOMPT PL), ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w I V Konferencji Terapeutów Manualnych pracujących według standardów IFOMPT, która odbędzie się 24 marca 2018 roku w auli im. Prof. W. Zahorskiego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Po raz kolejny konferencja będzie organizowana we współpracy z Zakładem Anatomii Katedry Nauk Podstawowych Wydziału Nauk o Zdrowiu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Podczas konferencji będą omówione dwa główne tematy: dysfunkcje górnego szyjnego odcinka kręgosłupa i stawów skroniowo-żuchwowych oraz KISS Syndrom, czyli zaburzenia symetrii ciała spowodowane dysfunkcją stawów szczytowo-potylicznych i szczytowo-obrotowych.

Patronat medyczny nad konferencją objęli:
dr n. med. Wirginia Likus - Kierownik Zakładu Anatomii Katedry Nauk Podstawowych Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Stanisław Legocki (PT OMT, Instruktor MT)
mgr Michał Szlęzak (PT, MT II)
mgr Anna Szal (PT, MT II)
mgr Daria Szatka (PT, MT II)

Uczestnictwo w Konferencji Terapeutów Manualnych to doskonała okazja do wymiany opinii oraz podzielenia się doświadczeniami, a także cennej dla fizjoterapeutów i terapeutów manualnych dyskusji na temat codziennej praktyki zawodowej, w oparciu o interesujące przypadki kliniczne na bazie Clinical Reasoning.

Zapraszamy Państwa serdecznie do uczestnictwa w Konferencji, a zarazem życzymy wielu pozytywnych wrażeń naukowych i satysfakcji z uczestnictwa w tym wydarzeniu.


Tematy IV Konferencji Terapeutów Manualnych pracujących według standardów IFOMPT

Michał Szlęzak: „Wybrane zagadnienia z anatomii odcinka szyjnego kręgosłupa i jego powiązania z układem autonomicznym". Anatomia odcinka szyjnego kręgosłupa widziana oczami anatoma i fizjoterapeuty. Próba wyszukania powiązań omawianych struktur z pniem współczulnym i unerwieniem naczyń szyi i głowy. Wystąpienie zostanie wzbogacone o przykłady kliniczne pacjentów z objawami podrażnienia struktur neutralnych mogącymi wpłynąć na nieprawidłową funkcje mięśniówki tętnic.

Rafał Borkowski: „Neurofizjologiczne aspekty sterowania GSzOK”. Biomechanika oraz aferentne mechanizmy sterowania GSzOK.

Anna Szal: „Mięśnie GSzOK – neurofizjologia, omówienie funkcji stabilizacyjnej, zaburzenia morfologii i rekrutacji.”

Bartłomiej Matuszny: „Strategia terapii u pacjentów z podejrzeniem obciążenia struktur układu autonomicznego na poziomie odcinka szyjnego kręgosłupa". Omówienie przeglądu literatury i doświadczeń własnych u pacjentów z bólami i zawrotami głowy pochodzenia szyjnego, oraz praktyczne zastosowanie tej wiedzy. Wykład zostanie rozszerzony o inne objawy mogące pochodzić z obciążenia układu autonomicznego w okolicy przejścia szyjno-piersiowego i górnego odcinka kręgosłupa.

Kamil Nowak: „Staw skroniowo-żuchwowy: anatomia funkcjonalna, biomechanika oraz połączenie funkcjonalne z górnym odcinkiem szyjnym.” Tematem wystąpienia jest anatomia funkcjonalna stawu skroniowo żuchwowego oraz jego biomechanika. Podczas wystąpienia przedstawione zostaną również elementy funkcjonalne łączące prace regionu stawów skroniowo-żuchwowych i górnego odcinka szyjnego. Omówione zostaną możliwości zastosowania tych powiązań podczas terapii pacjentów z dysfunkcjami tych regionów.

Łukasz Hawełka: "Zerwanie z mitem górnego odcinka szyjnego kręgosłupa jako wiodącego źródła dysfunkcji w tym rejonie". Studium przypadku Prezentacja przedstawia przykład pacjenta z dolegliwościami bólowymi zlokalizowanymi w GSZOK. Początkowa terapia nakierowana na zwiększenie mobilności GSZOK nie przyniosła pożądanego efektu. Dalsza diagnostyka poszerzona o badanie internistyczne pokazało iż problem jest zlokalizowany głównie z drogach żółciowych. Prezentacja ma na celu próbę znalezienia powiązań pomiędzy bólem GSZOK oraz narządami wewnętrznymi - głównie poprzez układ wegetatywny.

Daria Szatka: "KISS Syndrom – zaburzenia symetrii i KIDD Syndrom – zaburzenia praksji. Wnioskowanie kliniczne na każdym etapie terapii". Wystąpienie jest próbą medycznego sklasyfikowania dysfunkcji KISS i KIDD Syndromu, począwszy od wywiadu przez badanie po terapię próbną. Prezentacja naświetla możliwe źródła asymetrii i dyspraksji u dzieci nawiązując do anatomii, biomechaniki i neurofizjologii GSzOK. Prelekcja zwraca uwagę na istotną współpracę pomiędzy terapeutami różnych specjalności podczas terapii dzieci z KISS i KIDD Syndromem.

Tomasz Woźniak: „Studium przypadku pacjenta z zaburzeniem asymetrii i wypłaszczeniem głowy - kliniczne rozpoznanie i terapia.”

Aneta Kapela i Mateusz Hajdyła: „Relacje między niewłaściwą pracą górnego odcina szyjnego a niewłaściwą pracą narządów artykulacyjnych mowy w kompleksowej strategii terapii fizjoterapeutycznej- studium przypadku". Wystąpienie jest wyrazem ustalenia i przeprowadzenia kompleksowej strategii postępowania fizjoterapeutycznego i logopedycznego, zastosowanej w przypadku 7 letniego dziecka, u którego została zdiagnozowana niewłaściwa praca górnego odcinka szyjnego oraz narządów artykulacyjnych mowy. Prezentacja obejmuję problematykę holistycznie ustalonej strategii terapii, jednocześnie opisując korzyści płynące ze wspólnie podejmowanych działań w zakresie współpracy "Pacjent- fizjoterapeuta - logopeda", podkreślając istotną potrzebę wzajemnej współpracy pomiędzy specjalistami.

Justyna Gierlitka: „Wpływ patologicznej asymetrii na rozwój dzieci".


Opłata konferencji:

Dla osób nie będących Członkami Stowarzyszenia NOMPT: 100 zł. – cena zawiera udział w konferencji, przerwy kawowe, certyfikat uczestnictwa.

Dla Członków Stowarzyszenia NOMPT: 80zł - cena zawiera udział w konferencji, przerwy kawowe, certyfikat uczestnictwa.


Dane do przelewów:

Nazwa: Stowarzyszenie NOMPT PL
Numer konta: 58 2030 0045 1110 0000 0326 7670 (BGŻ BNP PARIBAS)
Kwota:
- 100zł dla osób nie będących Członkami Stowarzyszenia NOMPT PL
- 80zł Członkowie Stowarzyszenia NOMPT PL

Tytuł: [Imię i Nazwisko] Konferencja NOMPT 2018


Po dokonaniu rejestracji przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego prosimy oczekiwać na wiadomość zwrotną.