/* JCJP */ Terapia Manualna / Fizjoterapia Gliwice - Gabinet, kursy. Stanisław Legocki
KURSY

/ UWAGA! / Uczestnictwo w całym kursie jest obligatoryjne we wskazanej kolejności. W wypadkach losowych, zgłoszonych wcześniej Organizatorowi i Instruktorowi (slegocki@wp.pl), nieobecność na danym kursie nie może przekraczać więcej niż 1 godzinę kursu. Maksymalnie w całym cyklu szkolenia dopuszcza się 3 godziny nieobecności.


/ UWAGA! / Kolejność kursów nie jest przypadkowa i została szczegółowo przemyślana. Ze względu na program kursu oraz poziom stopniowania trudności istotnym jest aby poszczególne etapy odbyć według wskazanej kolejności: EB, EII, KI, KII, EIII, EM, KIII, KIV, KM, EGZAMIN. Wynika to z faktu, że każdy kolejny kurs jest tematycznie związany z następnym, tzn. że także na modułach kończynowych przedstawiany jest materiał teoretyczny i praktyczny, niezbędny do przyswojenia i wykorzystywany na kursach dotyczących kręgosłupa.

Zgodnie z międzynarodowymi standardami dla danej grupy edukacyjnej, poszczególne moduły rozplanowane są celowo co 3-4 miesiące, po to aby kursanci mogli przyswoić i przećwiczyć w praktyce materiał przedstawiony na danym kursie
Biorąc pod uwagę powyższe "przeskakiwanie" między modułami jest absolutnie niewskazane.

W ramach istniejących równoległych grup istnieje możliwość odrobienia zajęć z daną grupą w Gliwicach lub w Krakowie, należy przy tym zachować wskazaną kolejność kursów. W tym celu prosimy o kontakt z Organizatorami.


/ UWAGA! / W sytuacjach naprawdę wyjątkowych i losowych takich jak ciąża, choroba itp., dopuszcza się możliwość zmiany kolejności modułów. W takich przypadkach należy skontaktować się z Instruktorem i Organizatorem w celu dokładnego ustalenia szczegółów uczestnictwa w kolejnych zajęciach (przy zachowaniu przynajmniej odpowiedniej kolejności modułów E i K). Prosimy o nienadużywanie tej możliwości gdyż dotyczy ona wyłącznie osób w losowych i trudnych sytuacjach.Terminy kursów MT I


Egzamin poprawkowy części pisemnej odbędzie się 13.01.2018 w Gliwicach. Potwierdzenie udziału - slegocki@wp.pl lub 607113265.


GLIWICE

organizator: TERAPIA MANUALNA EDUKACJA
adres: ul. Ziemowita 3, Gliwice
kontakt: Agnieszka Szynkolewska
tel: 695-422-362
e-mail: kursy@legocki.pl

Informujemy, że sala szkoleniowa w Gliwicach przy ul. Ziemowita przeszła renowację. Poza niezbędnymi prawcami konserwacyjnymi, naprawiono ogrzewanie, wyremontowano kuchnię, ubikacje i odświeżno główną salę. Miasto zakończyło również poważny remont ulicy dojazdowej. Zapraszamy!

EDYCJA 17
Moduł EB 18-21.03.2015
Moduł EII 24-27.06.2015
Moduł KI 7-10.10.2015
Moduł KII 13-16.01.2016
Moduł EIII 04-07.05.2016
Moduł EM 07-10.09.2016
Moduł KIII 07-10.12.2016
Moduł KIV 08-11.03.2017
Moduł KM 07-10.06.2017
Moduł Egz. 11-13.10.2017

EDYCJA 19
Moduł EB 22-25.06.2016
Moduł EII 21-24.09.2016
Moduł KI 25-28.01.2017
Moduł KII 10-13.05.2017
Moduł EIII 06-09.09.2017
Moduł EM 29.11-02.12.2017
Moduł KIII 28.02-03.03.2018
Moduł KIV 24-27.06.2018
Moduł KM 19-22.09.2018
Moduł Egz. __-__-____

EDYCJA 22
Moduł EB 22-25.03.2017
Moduł EII 25-28.06.2017
Moduł KI 04-07.10.2017
Moduł KII 10-13.01.2018
Moduł EIII 18-21.03.2018
Moduł EM 06-09.06.2018
Moduł KIII 10-13.10.2018
Moduł KIV __-__-____
Moduł KM __-__-____
Moduł Egz. __-__-____

NOWA GRUPA 23
Moduł EB 24-27.01.2018
Moduł EII 16-19.05.2018
Moduł KI 05-08.09.2018
Moduł KII 28.11-01.12.2018
Moduł EIII __-__-____
Moduł EM __-__-____
Moduł KIII __-__-____
Moduł KIV __-__-____
Moduł KM __-__-____
Moduł Egz. __-__-____
KRAKÓW

organizator: MGR PAWEŁ WÓJCIK
adres: ul. Kolejowa 2
tel: 605-999-769
e-mail: pawelwojcik89@gmail.com
strona: www.openmedis.pl

EDYCJA 18
Moduł EB 11-14.10.2015
Moduł EII 07-10.01.2016
Moduł KI 18-21.05.2016
Moduł KII 02-05.09.2016
Moduł EIII 30.11-03.12.2016
Moduł EM 01-04.03.2017
Moduł KIII 31.05-03.06.2017
Moduł KIV 27-30.09.2017
Moduł KM 17-20.01.2018
Moduł Egz. 09-12.05.2018

EDYCJA 20
Moduł EB 26-29.06.2016
Moduł EII 5-8.10.2016
Moduł KI 18-21.01.2017
Moduł KII 24-27.05.2017
Moduł EIII 20-23.09.2017
Moduł EM 06-09.12.2017
Moduł KIII 07-10.03.2018
Moduł KIV 13-16.06.2018
Moduł KM 26-29.09.2018
Moduł Egz. __-__-____

EDYCJA 21
Moduł EB 11-14.01.2017
Moduł EII 17-20.05.2017
Moduł KI 13-16.09.2017
Moduł KII 13-16.12.2017
Moduł EIII 11-14.03.2018
Moduł EM 20-23.06.2018
Moduł KIII 03-06.10.2018
Moduł KIV 12-15.12.2018
Moduł KM __-__-____
Moduł Egz. __-__-____

NOWA GRUPA 24
Moduł EB 31.01-03.02.2018
Moduł EII 23-26.05.2018
Moduł KI 12-15.09.2018
Moduł KII 05-08.12.2018
Moduł EIII __-__-____
Moduł EM __-__-____
Moduł KIII __-__-____
Moduł KIV __-__-____
Moduł KM __-__-____
Moduł Egz. __-__-____